ردکردن این

ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

“اقتصاد به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقه جغرافیایی یا سیاسی خاص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت ، مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و حتی ملت‌هاست.
اقتصاد برآیندِ کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزش، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی، سیستم‌های قانونی، جغرافیا و همین‌طور مواهبِ طبیعی را دربر می‌گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را تعیین می‌کند که یک اقتصاد در آن عمل می‌کند. برخی فرهنگ‌ها اقتصادهای مولدتری را به وجود می‌آورند و لذا ارزش یا تولید ناخالص داخلی بیشتری را تولید می‌کنند.
این مفهوم ساده از واژه ” اقتصاد “در دانشنامه های امروزی است و ما بر آنیم که اخبار، گزارش، مصاحبه ، تحلیل و حوزه عملکردی کشور در این زمینه را به سمع ونظر مردم عزیز کشور برسانیم.

 

مدیر فنی وپشتیبانی سایت: مرتضی لطفی
نشانی: تهران سید خندان جلفا خیابان فرخ سرشت پلاک ۱۴ واحد ۲
تلفن: ۰۲۱۸۸۴۸۴۴۶۰